Projev JUDr. Jaroslava Těšínského

Dámy a pánové,

jménem organizátorů této akce, Centra české historie vám děkuji, že jste přišli a účastníte se dnešního odhalení pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 v souvislosti s událostmi kolem podpisu mnichovské dohody sudetoněmeckými henleinovci z našeho pohraničí. V posledních letech se totiž někdy zdá, že naše historie skoro nikoho nezajímá. Místo úcty k významným událostem našich dějin a demokratickým tradicím, se objevují pokusy tyto věci znevážit a úsilí a hrdinství našich předků zlehčovat a relativizovat. Proto jsme se i my vrátili k událostem dramatického roku 1938. Vycházeli jsme z toho, že zatímco poválečný odchod německy mluvícího obyvatelstva (ať už šlo o útěk, divoký nebo organizovaný odsun) je v posledních letech v médiích hojně a nutno říci, že ne vždy objektivně připomínán, útěk a vyhnání Čechů, Židů a demokratických Němců v roce 1938 upadá spíše v zapomnění. Přitom útoky henleinovců a zejména pak ordnerů a Freikorpsu byly vůči těmto skupinám obyvatel často velmi nenávistné a brutální. Po různých pogromech a ozbrojených útocích zůstalo asi 120 mrtvých a stovky zraněných četníků, příslušníků finanční stráže, vojáků, členů Stráže obrany státu i prostých občanů. Důsledkem toho byl masový útěk obyvatel do vnitrozemí. Oficiální statistiky hovoří, že těch, kteří museli nedobrovolně opustit své domovy, bylo více než 370 000. Dá se ale předpokládat, že vyhnaných nebo jinak postižených bylo mnohem víc. Tady musíme připomenout, že nenávist henleinovců se zaměřila nejen na Čechy a Židy, ale i na protinacisticky smýšlející Němce, kteří předtím agitovali proti nacismu, vystupovali na obranu republiky, pomáhali v pohraničí státním orgánům udržovat klid a pořádek a někteří z nich vstoupili i do dobrovolnických jednotek Stráže obrany státu. I když byli mezi tehdejšími československými Němci ve výrazné menšině, nesmíme na ně zapomínat, i jim patří naše úcta. Odhalení této pamětní desky je malým příspěvkem k uctění památky všech obyvatel tehdejšího Československa bez rozdílu národnosti a vyznání, kteří našli odvahu postavit se nacismu, nebo se stali jeho obětí. Je také připomenutím příčin a následků na časové ose dějin.

Více informací o tomto projektu i událostech té doby  najdete na našich stránkách www.utekyavyhnani1938.cz . Adresa těchto stránek ve formě QR kódu, je i na naší pamětní desce. Je to zřejmě poprvé u nás, kdy tato moderní forma komunikace, určená především mladým lidem, je součástí pamětní desky.

Dámy a pánové,

za závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří pomohli tento projekt realizovat. Především předsedovi Senátu panu Milanu Štěchovi, který nad ním převzal záštitu. Dále děkuji všem, kteří pomohli  finančně, materiálně, organizačně nebo zasláním svých vzpomínek, fotografií a dokumentů. Mezi nejvýznamnější patří města Karlovy Vary, Rychnov nad Kněžnou, Chrastava, Solnice, Vidnava, firma TSB Facility, muzea měst Ústí nad Labem a České Budějovice a další, stejně tak jako mnoho jednotlivých občanů. Za vstřícnost bych chtěl také poděkovat Českým drahám, SŽDC i společnosti Masaryk Station Development.

Díky za vaši pozornost.