výbor pamětní desky

Přípravný výbor odhalení pamětní desky Čechům, Židům a protinacisticky smýšlejícím Němcům vyhnaným v roce 1938 z našeho pohraničí

– dr. Jan Benda, Ph.D. historik, autor knihy Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

– Jaroslav Čvančara, badatel, publicista, spisovatel

– Mgr. Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem

– ing. Jaroslav Houška, ředitel Centra české historie o.p.s.

– ing. Vlastislav Janík, badatel, publicista, spisovatel

– JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR

- Dr. Thomas Oellermann  , historik, zástupce Seliger Gemeinde v České republice  (organizace sídlící ve Spolkové republice Německo,  sdružující  bývalé členy německé sociální demokracie v Československé republice).

– Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. – historik

– JUDr. Jaroslav Těšínský, Centrum české historie o.p.s., pověřený organizací akce