Bartošovice a Marienthal

Z kroniky obce Bartošovice a Marienthal v Orlických horách

                 Po nástupu nacismu v Německu si Němci v Marienthalu a českém příhraničí, tedy i v Bartošovicích, nejprve začali v tichosti pěstovat myšlenku na lepší časy v Říši a po vzniku Sudetoněmecké strany a jejím volebním vítězstvím v Sudetech stále vzpurněji protestovali proti zákonům Československé republiky. Němci v Marienthalu a dalších obcích u hranic měli zjišťovat situaci v ČSR a vyhledávat v Sudetech vhodné lidi, kteří jsou ochotni sloužit velkoněmecké myšlence. Protičeská nálada a atmosféra mezi sudetskými Němci houstla, takže se mezi nimi bez velké námahy dařilo získávat nadšené přívržence nacismu.

Na české straně hor, jak Němci říkali, „auf dem böhmischen Kamm“ (na českém hřebeni), se začalo v 30. letech budovat i v této oblasti rozsáhlé opevnění, jež v Německu zajímalo dobře fungující Abwehr.  České úřady začaly v Orlických horách (a nejen tam) zasahovat proti německým vyzvědačům, ať už byli z německé či české strany hranice, a skutečně bylo i zde dopadeno několik jednotlivců. Nízké tresty, uložené jim liberálními prvorepublikovými soudy, měly pro Němce spíše povzbuzující účinek. Odsouzení „hrdinové“ pak po okupaci celé ČSR získali významná místa, mj. u gestapa v Hradci Králové či v Pardubicích i u jiných německých úřadů, např. v Králíkách, Šumperku a jinde.

Na německé straně hranice v Marienthalu, odkud vedl most na českou stranu do Bartošovic, ale i v blízkém okolí, působili emisaři Abwehru a Wehrmachtu již delší dobu před obsazením Sudet. Prováděli rekognoskaci terénu, verbovali muže znající dokonale místní poměry, jejichž nadšení a iniciativa byly mimořádné. Cvičili se v ovládání zbraní a sběru informací. Sdružovali se v tzv. „Freikorpsu“ a byly jim určovány pozorovací a střelecká stanoviště pro nadcházející konflikt, o jehož blízkosti nepochybovali. Krátce před okupací Sudet byly místním mužům přidělovány německé uniformy, které si předběžně uschovali doma, aby je mohli na povel co nejrychleji obléci a nastoupit do akcí proti České republice. Současně byly před obsazením Sudet do železničních stanic na německé straně hranice (několik kilometrů za kopcem od Marienthalu směrem do vnitrozemí) přisunuty pravidelné jednotky Wehrmachtu.

Dnes, s přibližně 70letým odstupem, v téměř neexistující vesnici Marienthal „na konci světa“ zůstalo ze stovek domů jen pár stavení, opravených především díky chalupářům a turistickému ruchu, obnovenému po roce 1989. Stojí i hostinec, kdysi nazývaný Bergmann, který hraje důležitou úlohu v událostech popsaných v uváděné kronice.

Sepsal  Libor Pařízek